The path of your own reality

The path of your own reality, 2021, acrilico sobre tela, 60 cm diametro